Новини, Шарен свят

Създадени са условия за балансиран и стабилен бюджет през тази година

Сия Шехтанова

Въпреки трудностите в страната, в Общината не е допуснат преразход, реализирани са икономии и са осигурени условия общинският бюджет през 2015 г. да бъде балансиран и стабилен.
Това е основният извод от отчета за касовото изпълнение на бюджета на Общината за 2014 г. Самият отчет бе докладван на среща на 11 март от зам.-кмета Сия Шехтанова. Тя изтъкна, че в Общината са се старали да изразходват бюджета максимално икономично и ефективно, като се повишава качеството на предоставяните услуги и същевременно се подобрява работата за събиране на вземанията.
Годишният план по бюджета на Общината към 31 декември 2014 г. е на стойност 30 286 591 лв. Изпълнението на приходите възлиза на 31 868 803 лв., а на разходите – на 25 984 781 лв. В бюджетните сметки в края на м. г. е имало 5 852 470 лв.
Общината няма просрочени задължения. Има депозити в общ размер на 4.3 млн. лв.
С. Шехтанова допълни, че отчетът за бюджета е публично достояние. Всеки заинтересован може да получи информация на сайта на Общината, както това е ставало и всеки месец през годината.
На срещата присъстваха кметът Владимир Георгиев, председателката на Общинския съвет Силвия Стойчева, зам.-кметът Васил Сайменов, общински съветници, служители в администрацията и представители на местните медии.

Евгения Попова

Leave a Reply