„Съновиденията на един измислен романтик“

Христо Христов – познатият самоковски белетрист, поет, литературен критик и хуморист, в тази книга се изявява в съвсем нова, необичайна светлина. Тук се срещаме с един романтик, неподвластен на времето, на изминалите не малко години и десетилетия. Преживявания, чувства и размисли се вплитат в едно и разкриват как човешката същност си остава една и съща, независимо от сезони и периоди, от социални проблеми и обществени катаклизми, от забрани – реални и илюзорни, и от разни морализаторски тълкувания. Въпреки всичко водеща остава любовта, обичта, идваща от вдън душа като един от най-важните и съкровени човешки добродетели. В книгата различни случаи са обединени и отразени като един вълнуващ зов за взаимна привързаност, за чистота и искреност в човешките взаимоотношения и специално в отношенията между двата пола.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*