Новини, Шарен свят

Съобщение на клуба на инвалидите

Клубът на инвалидите в гр. Самоков съобщава на членовете, подали молби за еднократна помощ за социална интеграция по чл. 53, че от 21.10.2013 г. /понеделник/ започва раздаването на помощта в размер на 42,50 лв. Сумите ще се раздават в клуба на инвалида срещу лична карта на придружителя всеки ден от 9,30 до 14 часа.

Leave a Reply