Новини, Обяви, Шарен свят

Съобщение на Клуба на инвалидите

Клубът на инвалидите в гр. Самоков съобщава на членовете, подали молби за еднократна помощ за социална интеграция по чл. 53 в размер на 41 лв., че сумите се раздават в клуба срещу лична карта на придружителя.
Клубът работи всеки ден от 10 до 14 часа.

Управителен съвет на СИБ – гр. Самоков

Leave a Reply