Новини, Шарен свят

Съобщение на НАП

PrihodiДо края на октомври физическите лица, които сами определят и внасят дължимия авансово данък, трябва да подадат новата декларация (образец 4001) за данъците, дължими за второто тримесечие на 2014 г.
Става въпрос за физически лица, които през третото тримесечие са придобили доходи, например в качеството си на наемодатели на физически лица, както и нотариуси, адвокати, стоматолози и други самоосигуряващи се лица.
Декларацията се подава три пъти годишно – в сроковете за внасяне на дължимите данъци. Тъй като за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на годината, данък не се дължи, съответно не се и декларира.
Промяната в Закона за данък на доходите на физическите лица е в сила от началото на миналата година.

Leave a Reply