Новини, Шарен свят

Съобщение на Съюза на инвалидите

Съюзът на инвалидите в България – гр. Самоков съобщава на всички инвалиди с I група инвалидност с чужда помощ, че започнахме да приемаме молби-декларации за получаване на еднократна парична помощ за социална интеграция до 50 лева, съглано чл. 53 от ППЗСИХУ за 2017 г.
Необходимо е представяне на:
1. Експертно решение от ТЕЛК за инвалидност I група с чужда помощ – 2 броя.
2. Молба-декларация по образец – попълва се в клуба.
3. Лична карта на придружителя.
Работно време на клуба: понеделник, сряда и петък от 10 до 14 часа.

Leave a Reply