Новини, Обяви

Съобщение на Съюза на инвалидите

Управителният съвет на Съюза на инвалидите в България – гр. Самоков уведомява всички инвалиди с I група инвалидност с чужда помощ, че на 30 юли 2014 г. изтича крайният срок за подаване на молби-декларации за получаване на еднократна парична помощ за социална интеграция до 50 лева съгласно чл. 53 от ППЗСИХУ за 2014 г.
За повече информация се обръщайте към Клуба на инвалидите в понеделник, сряда и петък от 10 до 14 часа.

Leave a Reply