Новини, Шарен свят

Съобщение на Съюза на инвалидите

Съюзът на инвалидите в България – гр.  Самоков уведомява инвалидите с I група  инвалидност с чужда помощ, подали молби, че от 21.10.2014 г. (вторник) от 10 до 14 ч. всекидневно започва изплащането на еднократната парична помощ за социална интеграция съгласно чл. 53 от ППЗСИХУ за 2014 г.

Управителен съвет на Съюза на инвалидите – Самоков

Leave a Reply