Новини, Обяви

Съобщение на Съюза на инвалидите

Invalidna kolichkaСъюзът на инвалидите в гр. Самоков съобщава на всички свои членове с I група инвалидност с чужда помощ, че започнахме да приемаме от понеделник, 12.01.2015г., молби-декларации за получаване на еднократна парична помощ за социална интеграция до 50 лева, съгласно чл. 53 от ППЗСИХУ за 2015 г.
Необходимо е представяне на:
1. Експертно решение от ТЕЛК.
2. Молба-декларация по образец – попълва се в клуба.
3. Лична карта на придружителя.
Работно време на клуба: понеделник, сряда и петък от 10 до 14 часа.
Управителен съвет на Съюза на инвалидите в България – Самоков

Leave a Reply