Новини, Шарен свят

Съобщение на Съюза на инвалидите

Съюзът на инвалидите в България – гр. Самоков уведомява всички инвалиди с I група инвалидност с чужда помощ, които не са подали молби-декларации за получаване на еднократна парична помощ за социална интеграция до 50 лева, съгласно чл. 53 от ППЗСИХУ за 2015 г., че последният срок за подаване на молбите е 15.08.2015 г. След тази дата молби няма да се приемат.

Leave a Reply