Новини, Туризъм, Шарен свят

Съобщение на ТД “Рилски турист”

Клубът на туристите-ветерани при ТД “Рилски турист” – Самоков организира посещение на традиционната среща-събор в местността Предела на 8 юли 2012 г., неделя.
Записванията за участие на членовете на клуба ще става в канцеларията на ТД “Рилски турист” на 5 юли 2012 г. от 10 до 17 ч.
Тръгване: на 8 юли 2012 г. в 7 ч. от дружеството.
Цена: за платилите членски внос – 2 лв., за неплатилите членски внос – 5 лв.

Leave a Reply