Новини, Обяви, Шарен свят

Съобщение на териториалната дирекция на НАП – София, офис София област

На 19.02.2013 г. от 11:00 ч. в залата на общинския хотел „Арена” в гр. Самоков ще се проведе работна среща с данъкоплатците, счетоводителите, счетоводните къщи, земеделските производители, наемодатели и наематели на територията на Община Самоков.
Работната среща ще протече при следния дневен ред:
1. Кампания за деклариране и плащане на данъци и осигуровки през 2013 г. Срокове за подаване на данъчни декларации и плащане на данъци от физически и юридически лица. Нови срокове за деклариране и внасяне на осигурителни и здравноосигурителни вноски.
2. Новата единна сметка на НАП за плащане на данъци и осигуровки.
3. Промените в данъчното и осигурителното законодателство през 2013 г.
4. Особености в данъчното облагане и осигуряване на земеделските производители, наемодатели и други самоосигуряващи се лица.

Leave a Reply