Новини, Шарен свят

Съобщение

Във връзка с извършвана проверка на средствата за безплатни лекарства се обръщаме с молба към ветераните от войните, военноинвалидите и военно пострадалите от гр. Самоков да представят лично или с представител удостоверенията си в стая 304 на общинската администрация в срок до 15 март 2012 г.

Leave a Reply