Съобщения за данъците могат да се получат и по електронен път

От Община Самоков напомнят, че гражданите все още имат възможност да се регистрират, за да получат съобщенията за данъчните си задължения по електронен път.
Всяко данъчно задължено лице може да получава съобщенията си за данъците и таксите, които дължи към общинския бюджет по Закона за местни данъци и такси, на имейл. За целта е необходимо да се изпрати писмено искане, свободен текст, като задължително се посочва ЕГН, до Община Самоков, на официалния имейл: samokov@samokov.bg или да се подаде на „Деловодство” на партера в сградата на общината, като в искането се посочва и електронен адрес, на който лицето иска да получава съобщенията си.
Чрез новата услуга значително ще се намалят разходите за отпечатването на съобщенията, както и за куриерската дейност. От друга страна това ще има екологичен ефект, тъй като значително ще намали обема на използваната хартия. Освен това изпращането по електронен път е по-сигурно, тъй като се изключва вероятността от загуба, кражба или унищожаване на съобщението.
За използване на новата възможност не се изисква гражданите да имат идентификационен код.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*