Новини, Политика

Състави на постоянните комисии на Общинския съвет

Комисия по устройство на територията и екология
Председател – инж. Емил Николов
Членове – Валентин Милушев, Мариана Дренска, инж. Николай Николов, инж. Стоимен Перфанов

Комисия по законност, обществен ред и общинска собственост
Председател – Мая Христева
Членове – Александър Боев, д-р Димитър Панев, Любомир Борисов, Светлана Атанасова

Комисия по бюджет и финанси
Председател – Йордан Стоянов
Членове – Ангел Немов, д-р Борислав Филчев, Васил Стоянов, Венета Галева, инж. Петър Георгиев, инж. Стоимен Перфанов

Комисия по здравеопазване и социални дейности
Председател – д-р Димитър Панев
Членове – Ангел Немов, Бойка Михайлова, д-р Борислав Филчев, Ирена Гелова, Любомир Борисов, Мартин Мартинов

Комисия по европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика
Председател – Светлана Атанасова
Членове – инж. Александър Кроснев, Васил Стоянов, инж. Георги Големинов, Мариана Дренска, Мартин Мартинов, Християн Попов

Комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт
Председател – Антоанета Антонова
Членове – Антон Томов, Бойка Михайлова, Васил Зашкев, Катя Янакиева, Мартин Мартинов, инж. Петър Георгиев

Комисия по разкриване и предотвратяване на конфликт на интереси
Председател – инж. Стоимен Перфанов
Членове – инж. Александър Кроснев, Васил Зашкев, Иван Атанасов, инж. Николай Николов

Leave a Reply