Новини, Шарен свят

С анкета изследват земеделските стопанства

Изследване на структурата на земеделските стопанства и на земеделските производствени методи се провежда в изпълнение на регламент на Европейския парламент и Съвета на Европа, съобщиха от областната дирекция „Земеделие”.
Изследването е започнало на 1 ноември 2013 г. и ще продължи до 15 януари 2014 г.
Главната цел е да се получи актуална и надеждна информация за състоянието и промените, които настъпват в броя, размера, структурата и технико-икономическата насоченост на земеделските стопанства. Подобни наблюдения се провеждат във всички страни на Европейския съюз. Участието на земеделските стопани е изключително важно и от гледна точка на формирането на земеделската политика.
Съгласно Закона за статистиката данните, които се събират, се използват единствено за статистически цели. Във връзка с това от дирекцията апелират към земеделските стопани да оказват съдействие на анкетьорите за предоставяне на необходимата достоверна информация. Самите анкетьори са подписали клетвена декларация, че няма да разпространяват получената информация.
В Самоковска община изследването се провежда от трима анкетьори.

Leave a Reply