Новини, Политика, Туризъм

С Долна баня и Сапарева баня готвим проект за туризма

Обществено обсъждане на проект “Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” се състоя на 9 март в Самоков.
Участваха зам.-кметовете Васил Сайменов и Радослав Стойчев, главните експерти “Европейски програми” в Общината Красимира Костадинова и Теодора Василева и други специалисти от общинската администрация и от туристическия бранш в района, ученици от Професионалната гимназия по туризъм.
Кр. Костадинова запозна присъстващите с целите на проекта, който ще се осъществява с 95 % финансова помощ и с 5 % принос от кандидата. Предвижда се партньорство между три общини – Самоков, Долна баня и Сапарева баня. Те имат общи териториални граници и разполагат със сходни характеристики, което позволява да се формира общ регионален туристически продукт. Минималната безвъзвратна финансова помощ е 200 хил. лв., а максималната – 500 хил. лв.
Допустими дейности за финансиране са разработването на туристически пакети или разнообразяване и обогатяване на съществуващите, рекламни дейности, участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири, изследвания на въздействието на осъществените маркетингови рекламни дейности, организиране на пътувания, посещения на пътнически агенти, туроператори, автори на пътеводители и журналисти, подкрепа на дейности за информационни услуги.
Документите за кандидатстване трябва да се подадат до 15 март. С тях ще се представи и концепция за развитие на регионалния туристически продукт, основана на убедителни доказателства, местни, регионални и национални източници и на документи, както и на официални статистически данни и информации.
Т. Василева представи подготвените материали. Подробно се изтъкнаха природните ресурси и културно-историческите забележителности в региона, подходящи за различните видове туризъм. В документите са направени обосновка за избор на партньорство и исторически преглед на развитието на туризма в общината. Има и информация за базите за настаняване, допълнителните услуги в туристическия район, човешките ресурси, туристическите обекти и др.
В обсъждането участваха В. Сайменов и Р. Стойчев, свързаните с туристическия бранш Людмила Бързанова, Николай Джамбазки и Теменужка Велчева, директорката на Историческия музей Нина Христовска, преподавателката в Гимназията по туризъм Надка Николова, туристическата деятелка Снежана Лалева, главен експерт “Образование” в Общината.
Всички подкрепиха идеята на кмета Владимир Георгиев за създаване на постоянен информационен център по туризъм, одобриха проекта за регионалния туристически продукт и направиха предложения, свързани с издигането на Самоков и района като туристическа дестинация с национално и дори с международно значение. За това са необходими по-чести срещи за обсъждане на проблемите, по-добра и дори агресивна рекламна кампания /вече и онлайн/, по-съгласувана дейност за използване на легловата база и в малките селища, предлагане в хотелите и другите места за настаняване на туристически маршрути, развитие на фестивалния туризъм, съвместна работа с БТС за туристическите маршрути и хижи, изработване на подходящи сувенири от местни майстори, използване на потенциала на учениците като автори на нови идеи и на опита на пенсионери-специалисти.
Всички предложения ще се имат предвид при конкретните разработки за бъдещото развитие на туризма в района, увериха организаторите на срещата. Те обявиха, че са отворени за всички добри идеи, имащи за цел популяризирането на нашия район като дестинация за различните видове туризъм.

Leave a Reply