Новини, Шарен свят

С ново помагало ще се прилага чуждестранен опит в библиотеките

В Общинската библиотека „Паисий Хилендарски” пред библиотечни и читалищни специалисти от библиотеките в общината на 20 септември бе представено помагалото „Нови тенденции в управлението и услугите в обществените библиотеки на Испания и Финландия”.
Създаването на помагалото е последният етап от проекта „Повишаване на обучителния капацитет на мениджъри и служители в общинските библиотеки”, осъществен от фондация „Глобални библиотеки – България“ в партньорство със седем общински библиотеки от страната и с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“.
При изпълнението на проекта са постигнати много качествени и добри количествени резултати. Директори и служители на общинските библиотеки и членове на екипа на фондацията са преминали обучение по библиотечен мениджмънт и модерни библиотечни услуги в Испания и Финландия. Обучените специалисти вече са приложили голяма част от придобитите знания в нови инициативи и услуги на своите библиотеки.
Целта на изработеното през последния етап на проекта помагало е наученото да бъде достъпно за останалите библиотеки в мрежата и да им помогне да намерят практични решения за осъществяване на своите идеи.

Leave a Reply