Новини, Политика, Шарен свят

С парите по проекти бюджетът на Община Самоков нараства на почти 47 млн. лв.

Снимка: архив

От Общината уточниха, че проектът за бюджет за 2019 г. възлиза общо на 46 998 265 лв. – т. е. на почти 47 млн. лв. Най-голямата част от тази сума – 20.6 млн., заемат собствените приходи. Държавната субсидия е на стойност 18.9 млн., а средствата по европейски проекти са 7.4 млн. лв.
Пояснения по тези въпроси дадоха пред журналисти от местните медии на 21 януари кметът Владимир Георгиев и зам.-кметът Сия Шехтанова.
Европейското финансиране вероятно и ще нарасне през годината, тъй като са подготвени или са в процес на подготовка и нови проекти, чието одобряване предстои.
Предвижда се приходите от местни данъци да достигнат 3 850 000 лв., което е със 150 хил. лв. повече в сравнение с миналата година. Увеличението ще дойде от предвидените повече финанси от данъка за моторните превозни средства, туристическия данък и данъка за възмездно придобиване на имущество. Както е известно, наскоро парламентът прие нови правила за формиране на данъка върху автомобилите /съобразно тяхната възраст и влиянието им върху чистотата на въздуха/ и това ще се отрази на стойността на окончателния налог, който ще се приеме на сесията на Общинския съвет на 31 януари.
Парите за т. нар. дребномащабни мерки за благоустрояване на селата са нараснали спрямо м. г. от 240 хил. на 400 хил. лв. Освен това още много средства за предвидени за конкретни обекти във връзка с изграждането на водопроводи, асфалтрането на улици, ликвидирането на последствията от голямото наводнение през 2017 г. и за други дейности в населените места от общината. Вземат се предвид и предложенията на самите кметове на села.
Общината е изготвила идеен проект за решаване на ВиК проблема в района на Искровете /за селата Говедарци, Маджаре, Мала църква и Бели Искър/, който ще бъде финансиран при първа възможност по програма. Това е въпрос от голямо значение не само за инфраструктурата, но и за опазването на околната среда в района.
Ще се създадат и по-добри условия за функционирането на безплатния градски транспорт. Във връзка с това се планира благоустрояването на автоспирки, като особено внимание ще блъде отделено на подобряването на безопасността и по-добрата организация на движението край вход/изхода на автогарата /в района на „Боби чар”/.
Кметът Георгиев заяви, че при подготовката на бюджета се вземат предвид и предложенията на самите граждани, свързани главно с благоустрояването на улици, оформянето на паркинги, изграждането на приют за кучета и др.
Предстои да се издаде и брошура за това, как се изразходват парите на гражданите, която ще получи всеки данъкоплатец. Така ще се продължи добрата практика в това отношение от последните години.
Като цяло проектобюджетът е с около 2 % по-голям в сравнение с бюджета през 2018 г. и е сравним или дори по-голям от бюджетите на някои областни градове, например на Кюстендил.
Освен всичко друго от Общината очакват през годината да се получат просрочени вземания на обща стойност около 500 хил. лв. За това ще се разчита и на публичен изпълнител, какъвто има вече към общинската администрация.

Тодор Попов

Leave a Reply