Новини, Шарен свят

С 3,5 млн. лв. ще се ремонтира болницата

Одобрен е проектът за обновяване и ремонт на отделения на “МБАЛ-Самоков” на обща стойност около 3,5 млн. лв. Финансирането е по оперативна програма “Регионално развитие”.
Както обясниха от ръководството на болницата, ще бъдат реконструирани и обзаведени операционният блок с пет зали – АГ, травматологична, лапароскопска, септична и асептична; отделението по анестезиология и интензивно лечение; родилните зали на акушеро-гинекологичното отделение; отделението по образна диагностика – с реконструкция на кабинет и монтаж на дигитален рентгенографски и скопичен апарат и отделението по ортопедия и травматология с кабинет за остеодензиометрия.
Залите ще бъдат обновени и в тях ще се монтира високотехнологична апаратура. Проектът е изготвен съвместно с Общината, отдел “Евроинтеграция”.
Времето за изпълнение е 24 месеца. Предстои подписването на договор, като работата ще започне през тази година.
Както обясниха медици, с новите придобивки болницата ще отговори на всички изисквания на европейските стандарти. Така “МБАЛ-Самоков” ще стане и атрактивна база за работа на млади специалисти във всички сфери на медицинската дейност.
Управителят на болницата д-р Красимира Ковачка заяви за “Приятел”, че „МБАЛ-Самоков” приключва 2011 г. с положителен финансов резултат, без задължения към контрагенти.
“Извършената медицинска дейност над лимит за годината бе изплатена на болницата. Всички лекари и медицински специалисти – медицински сестри, акушерки, рехабилитатори, лаборанти, получиха по половин основна работна заплата като допълнителен бонус за празниците, а хората от обслужващия персонал взеха по 80 лв. допълнително възнаграждение”, допълни д-р Ковачка.
Проектът за болницата е 6-и поред от одобрените общински проекти за приключващата година.
От отдел “Евроинтеграция” на Общината уточниха, че останалите пет проекта са за строителство на детска градина със социален център в двора на НУ “Д-р Петър Берон” /на стойност 1,7 млн. лв./, за корекция на Боклуджа /1 млн. лв./, за реконструкция на водопроводите на Белчин и Доспей /2,8 млн. лв./, за реконструкция на канализацията на Белчин и Доспей и за изграждане на първия етап на пречиствателна станция на Белчин /4,9 млн. лв./. Най-големият проект – на стойност 5,6 млн. лв., е за реставрация на крепостта над Белчин.
Всички одобрени общински проекти за годината възлизат на обща стойност около 20 млн. лв.

Leave a Reply