Новини, Политика, Шарен свят

Такса смет и данък сгради не се увеличават

Решението на общинските съветници бе взето на заседанието им на 18 декември по предложение на зам.-кмета Радослав Стойчев.
Кметът Владимир Георгиев коментира, че така ще се създадат известни затруднения на Общината, тъй като междувременно таксата за депониране на отпадъци е нараснала от 15 лв./тон на 22 лв./тон, но целта, както обясни градоначалникът, е била да не се товарят с по-високи налози гражданите в условията на сложната икономическа ситуация в страната и района.
Георгиев допълни, че първоначалното искане на министерството е било таксата за депониране на отпадъци да скочи от 15 лв./тон на 35 лв./тон, но вследствие на аргументираното противодействие на кметовете е било прието компромисно решение за увеличаване на този налог вместо с 20, със 7 лв./тон.
„И това обаче поставя нас, общинарите, пред големи трудности и изисква да си правим много добре сметката”, заключи кметът.
Европейските изисквания са таксата да расте, за да бъдат принудени съответните институции по-бързо да създават съвременни условия за депониране на отпадъците.
Стана ясно още, че гражданите ще получат от Общината писмени съобщения за дължимите от тях такса битови отпадъци /такса смет/ и данък върху недвижимите имоти /данък сгради/.

Leave a Reply