Такса смет се повишава умерено

Искането за повишаване на таксата за битови отпадъци – популярна от години като такса смет, предизвика многобройни изказвания на последната за годината сесия на Общинския съвет, състояла се на 18 декември.
Предложението на кмета Владимир Георгиев бе прието само частично от двете разгледали го комисии, като повечето от участниците в тях настояха повишаване да има, но то да е плавно, с по-малък процент за налога за догодина. При първоначалното гласуване обаче се получи патова ситуация – нито едно от двете предложения не получи необходимото мнозинство от присъстващите 28 съветници.
Вл. Георгиев мотивира предложението си с необходимостта да се отговори на постоянно нарастващите разходи, въпреки които такса смет за гражданите не е променяна от десет години /от 2009 г./.  Отделно от това Общината е задължена да плаща за 1 тон депонирани отпадъци вече не 57 лв., както е било досега, а значително повече – 69 лв. През изминалото десетилетие са нараснали и работните заплати, цените на горивата, на тока и пр. Необходими са и средства за осигуряване на нови съдове за отпадъци, за ремонти, за оформяне на площадка за строителни отпадъци и др.
Кметът добави, че и досега Общината дофинансира услугите в сферата на чистотата с около 500 хил. лв., но че занапред, ако не се приемат предлаганите промени, това ще става все по-трудно, тъй като ще се отразява още по-чувствително на други не по-малко важни „пера” в бюджета.
Като цяло предлаганата от общинската администрация план-сметка за дейности по чистотата за следващата година възлизаше на почти 4.2 млн. лв. Контра предложението на двете комисии бе за приблизително 3.6 млн. лв. и то бе защитено по-подробно от инж. Емил Кривошиев /ОБТ „Български лейбъристи”/.
Съветникът Димитър Панев /”Самоковци за Самоков”/ бе на мнение, че увеличението не трябва да бъде в рамките на 30-50-100 % за отделните зони, а по-малко. Д-р Панев попита и какъв е процентът на събираемост на таксата.
Инж. Петър Георгиев от същата група изрази мнение, че парите от дейностите по чистотата отиват в 1-2 фирми и това е за сметка на коректните платци, докато чистотата, по думите му, не се подобрява. Той настоя да има и по-силен контрол и санкции от страна на Общината в тази насока.
Кметът Георгиев посочи с примери, че в сравнение с много други общини от нашия мащаб предлаганото увеличение е доста по-малко. „Наясно съм, че вдигането на такса смет е непопулярно решение, но по-добре веднъж да я вдигнем, а не всяка година, и така да залъгваме съгражданите си и самите нас”, заяви Георгиев. Той добави, че събираемостта е около 85 % и че срещу длъжниците неизменно се завеждат изпълнителни дела.
Подробности за районирането на града и за формирането на таксата за битови отпадъци даде зам.-кметът Сия Шехтанова.
При гласуването предложението на двете комисии не можа да събере необходимото мнозинство, тъй като 14 съветници бяха „за”, 6 – „против”, а 8 се въздържаха. При последвалото гласуване за предложението на кмета мненията пък се поляризираха огледално – 14 местни депутати бяха „за” и 14 техни колеги се въздържаха.
Впоследствие се стигна до компромисен вариант, при който стана ясно, че за чистотата в общината за догодина ще се отделят 3.9 млн. лв. вместо предлаганите първоначално 3.6 или 4.2 млн. лв.
Уточнено бе, че за имоти на физически лица и за жилищни имоти на юридически лица в първа зона на Самоков /централната част/ таксата ще бъде 2.3 на хиляда върху данъчната оценка на имота. Основната част от сумата ще отива за сметосъбиране и сметоизвозване. Другите относително по-малки суми ще се разпределят за чистотата на териториите за обществено ползване и за обезвреждане на битовите отпадъци.
Във втора зона на града ни таксата ще бъде 2.8 промила, а в трета и четвърта зона – 3.7 на хиляда върху данъчната оценка на имота.
В селата такса смет ще бъде 6 на хиляда, в Боровец – 8 на хиляда /за нежилищни имоти – 10 на хиляда/, а в Червената земя – 10 на хиляда. Толкова – 10 промила, ще бъде таксата и за имоти във вилните зони.
За недвижими имоти на юридически лица и еднолични търговци, недекларирали брой съдове за сметосъбиране, такса смет ще възлезе на 8 на хиляда върху по-високата стойност между данъчната оценка и отчетната стойност.
Училищата пък ще заплащат налог за битови отпадъци по 4.68 лв. за ученик.
Незастроените имоти на физически лица се освобождават от такса смет.
За ползван общински недвижим имот под наем /с изключение на земеделски земи/ ще се начислява такса от 1.50 лв. на кв. метър, а за общински сгради в пазара – по 4.50 лв. на кв. м.
Цената на т. нар. тротоарно право ще бъде 2.50 лв. за кв. м /до 10 кв. м/ и 1.50 лв. за кв. м /над 10 кв. м/.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*