Творби на малки художници огряха библиотеката в ІV квартал

Филиалът на Общинската библиотека „Паисий Хилендарски” в Четвърти квартал стана на 16 декември домакин на изложба на ученици от НУ „Станислав Доспевски”, работили по проект „Твоят час”. Подредени бяха общо 50 картини на ученици от 1, 2, 3 и 4 клас с ръководителки Антоанета Механджийска и Юлия Конакчийска. С различна техника малките творци представят коледни мотиви, есенни пейзажи, портрети, животни, предмети от бита. Всяко дете участва с по една картина, което дори разочарова някои от ентусиазираните млади автори.
За резултатите от работата по проекта говориха пред своите възпитаници и техни родители двете им учителки. Споделено бе, че в рамките на модул „Изобразително изкуство” децата са развили своите способности, запознали са се и с творби на известни самоковски художници. Предстоят и нови изложби.
Проектът е финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансиран от ЕС чрез европейските структурни и инфестиционни фондове.

Евгения Попова

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*