Новини, Шарен свят

Теглят заем от 2 млн. лв. за крайречната зона и други обекти

За оформянето на крайречната зона на Самоков и за осъществяване на мерки за енергийна ефективност ще бъде поет общински дълг, като бъде изтеглен заем с максимален размер 2 млн. лв. Срокът за погасяване е до 5 години с гратисен период от 1 година.
Общинският съвет на сесията си на 20 март задължи кмета Владимир Георгиев да подготви документи за обявяване на обществена поръчка за избор на финансираща институция.
Решението бе прието с 25 гласа „за” и 2 „против”, въздържали се нямаше.
При разискванията д-р Райко Масларски /”Бъдеще за Самоков”/ подкрепи идеята, но предложи да не се взима заем, а поради доброто финансово-икономическо състояние на общината начинанието да се реализира със собствени средства. В изказване на гражданин /Костадин Спасов/ това мнение бе подкрепено със становището, че в условията на криза не бива да се теглят кредити, когато има пари за осъществяване на подобни мероприятия. Съветничката Светлана Атанасова /”Бъдеще за Самоков”/ пък призова да се изчака и да се кандидатства при възможност за осъществяване на проекта по оперативна европейска програма.
Останалите участници в разискванията обаче подкрепиха и идеята, и начина за реализирането й.
Кметът Владимир Георгиев изтъкна, че предложението се прави след консултации с финансовото министерство. „Така, без сега да пипаме депозита, ще бъдем по-оперативни, няма да има опасност да се блокира капиталовата програма, ще можем и да сме по-спокойни и сигурни при осъществяването на различни проекти в бъдеще. Освен това има възможност и за предсрочно погасяване на дълга”, добави Георгиев.
„Цял свят работи с кредити. Освен това тази зона ще бъде една атракция за града ни”, защити идеята и инж. Петър Георгиев /„Самоковци за Самоков”/. „Това ще бъде лицето на града”, допълни инж. Христо Ярловски /БСП/.
На въпрос дали няма да се подцени състоянието на останалите зелени площи в Самоков градоначалникът отговори, че в момента се изготвят проекти за обновяване на Туристическата градина, Ридо и други паркови места в града ни. Предвиждат се и мерки за укрепване на речното корито.
Съветникът д-р Димитър Панев /”Самоковци за Самоков”/ препоръча да се обърне внимание и на отсрещната страна на Искъра – откъм „Самоково”, тъй като гледката в тази посока сега не е от най-приятните.
Обществено обсъждане на проекта за крайречна зона на Самоков – първи етап, се състоя през февруари т. г. Предвижда се първият етап на зоната да обхваща терена между р. Искър и бул. „Искър” в участъка от Горния мост /срещу болницата/ до супермаркет „Била”.
Екип с ръководител арх. Олег Николов е проектирал там изкуствено езеро, спортни и детски площадки, кътове с панорамен изглед, дори заведение на конзоли и различни атрактивни съоръжения. Ще бъде изградена и система за поливане на тревните площи. Предвижда се и монтирането на енергоспестяващо осветление.
На видеонаблюдение и на специална ограда ще се разчита за опазването на бъдещите съоръжения, поясниха в отговор на въпрос на Валентин Милушев /ГЕРБ/ на сесията кметът Георгиев и арх. Николов.
Проектът за цялата зона обхваща площта от Долния мост до началото на парк Лаго и е на стойност 5 млн. лв. Преди няколко години Общината кандидатства за финансиране по този проект, но не получи одобрение. Сега проектът и площта са редуцирани в рамките на т. нар. първи етап, чието осъществяване ще струва към 1.5 млн. лв.
Останалите 500 хил. лв. от кредита според плановете ще бъдат изразходвани за саниране на НУ „Станислав Доспевски” и др.

Leave a Reply