Новини, Шарен свят

Телевизор и велосипеди за най-коректните данъкоплатци

Томбола с 10 награди за най-коректните данъкоплатци бе изтеглена по електронен път на 22 май от 6-годишния Васил Велинов в присъствието на нотариус Магдалена Хаджиангелова. Телевизор заслужи Светла Ас. Балабанова, мобилен телефон – Александра Ив. Мишева, таблет – Цвети Г. Стоянова, лаптоп – Дамянка Д. Воденичарова, кухненски робот – Борислав Й. Щупалов, грил – Георги Ал. Николов, люлеещ се стол – Васил Д. Балабанов, велосипеди – Антон Р. Сичанов, Константин Ив. Малканов и Мила Г. Иванова.
Уточнено бе, че печелившите могат да получат наградите си в срок до 30 дни след тегленето на жребия. Не се допуска размяна на награди за паричната им стойност. Получаването става лично или чрез пълномощно, заверено от нотариус.
Самата томбола с награди бе обявена от Общината в началото на тазгодишната данъчна кампания. Целта бе да се стимулира плащането на данък сгради и такса смет до края на април. Общински служители нямаха право да участват в томболата.
Финансовият отчет на местната администрация показва, че до 30 април приходите от данък сгради са се увеличили с около 40 хил. лв., а от данъка за моторни превозни средства – със 100 хил. лв. в сравнение със същия период на миналата година. Правото да участват в жребия имаха гражданите, заплатили целия дължим размер на данъка върху недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2018 г. и нямащи други задължения – данъци, такси, глоби – за текущата и предходните години. Както е известно, заплатилите задълженията си за т. г. до края на април ползват 5 % отстъпка от общия размер на налозите.

Leave a Reply