Новини

Телефон на потребителя

Комисията за защита на потребителите има открит национален телефон на потребителя – 0700 111 22.
На цената на градски разговор се приемат обаждания от цялата страна. Телефонът се обслужва денонощно, както и в празнични и почивни дни.
На телефона се приемат сигнали за нарушени права на потребителите, уредени в Закона за защита на потребителите, Закона за туризма и в други нормативни актове, по които комисията има вменени правомощия.
На националния телефон се дават и консултации на гражданите както за техните потребителски права, така и за правната уредба и компетентния орган съобразно предмета на всяко обаждане – обществени услуги, гражданско-правни отношения, градски транспорт и др.
По електронен път жалби и сигнали потребителите могат да подават на интернет адреси: info@kzp.bg и gl.direkcia@kzp.bg.

Leave a Reply