Новини, Шарен свят

Технически нововъведения в Общината облекчават обслужването

Община Самоков вече има виртуален ПОС терминал. Целта е да се облекчи обслужването на гражданите и да се пести времето им. С нововъведението се улеснява и заплащане на задълженията към местния бюджет.
Системата, както обясниха запознати, е лесна за ползване; работи с дебитни и кредитни карти. Базирана е на интернет страницата на Общината, отдел „Местни данъци и такси”. Необходимо е потребителят да се идентифицира в сайта чрез натискане на бутона „Потребител”. След това с бутона „Електронно досие” се отваря допълнително меню с възможност за избор, при което потребителят посочва какво желае да заплати.
Възможностите са за избран период, може да се заредят текущите задължения или да се направи справка за извършени вече плащания. При избор на „Справка Плащания” на екрана се показват извършените за избрания период плащания. При избор на „Задължения” екранът съдържа информация за съответното данъчно задължено лице, за вида данък, годината, партидата, сумата и съответната отстъпка.
Ако желаете да извършите плащане по текущите си задължения, е необходимо да продължите чрез натискане на бутона „Плащания”. Редът на погасяване е от най-старото към най-новото задължение. Сумата се показва в лявата част на екрана, след таблицата. С натискането на бутона „Е-Плащане” се прехвърляте на уеб страницата на „Борика” за извършване на плащането.
Следва въвеждане на данните от картата и се продължава с бутона „Плащане”. Плащането се обработва от системата на „Борика” и потребителят автоматично се връща на страницата с плащанията.
Системата предлага и възможност клиентът да проследи историята на своите плащания, подредени от нови към стари.
Всяка транзакция може да бъде проверена с бутона „Справка”, чрез чието натискане се получава подробна информация. Системата позволява плащането да бъде запазено като файл или отпечатано на принтер.
Вече могат да се правят и онлайн справки за движението на документи и преписки, подадени в Общината.
На сайта на Общината можете да направите справка и за статуса на исканата услуга. За това е необходимо да влезете от началния екран в раздел „Деловодни справки, местни данъци и такси, плащания”. След като се отвори програмният продукт е необходимо да въведете входящия номер и датата. Отваря се прозорец, в който можете да видите искането за услуга на какъв етап е.
Сега от раздел „Е-услуги” могат да се заявят през интернет, без да се налага да се идва на място в Общината, 17 вида услуги. През електронния портал за деловодна справка има възможност и за извършване на онлайн плащания. Порталът работи 24 часа и заявления могат да се подават по всяко време. Същото важи за плащанията и справките.

Leave a Reply