Новини, Шарен свят

Техническо нововъведение улеснява информацията за Самоков

Мобилно приложение показва актуални събития, информация и забележителности на Самоков. Апликацията има за цел да предоставя разнообразни сведения за институции, събития, цели и насоки за развитие на общината. Освен сведенията, които дава, приложението предоставя в реално време и пряк контакт с Общината, болницата, полицията, училища и пр., както и с културни институции – Общинската библиотека, Историческия музей, Художествената галерия.
В приложението е разработена и система за важна информация до абонатите.
Апликацията е предназначена както за жителите, така и за гостите на Самоков. Тя може да бъде инсталирана на всеки смарт телефон, като приложението ще може да бъде открито под името „Община Самоков” в гугъл магазина. Всеки потребител трябва да въведе или създаде свой акаунт, чрез който самото приложение да бъде синхронизирано с мобилния апарат.
Основната цел е жителите и гостите на Самоков да имат бърза и по-пълна информация за различни сфери от живота в общината. Потребителите могат да се запознаят и с възможностите за спорт, отдих и туризъм в района, да получат сведения за хотели и ресторанти, за предлагани различни услуги и пр.

1 Comment

  1. Petar

    Това приложение не може да се инсталира на всеки смарт телефон, защото го няма в AppStore-а и не може да се инсталира на Iphone.

Leave a Reply