Новини, Шарен свят

„Техноком” ще обнови „Кутна Хора”

Консорциум „Техноком” ДЗЗД ще ремонтира обществената трапезария във „Възраждане” /бившия ресторант „Кутна Хора”/, извести комисията с председател инж. Евелина Перфанова, директор на дирекция в Общината, извършила процедурата по обществената поръчка.
Проектът предвижда дограмата да се подмени, сградата да се санира, да се направи вътрешен ремонт и да се изгради рампа за придвижване на хора с увреждания. Ще се обособи и клуб на пенсионера.
Цялостният ремонт ще възлезе на 45 хил. лв. Половината от тези средства осигурява фонд „Социална закрила“, а другата половина – Общината. Ремонтът ще започне на 24 септември и трябва да приключи за 50 дни.
„Кутна хора“ работи като обществена трапезария от пет години. Там се обслужват около 90 души – пенсионери, безработни и деца. Ползващите услугата са с доход под минималния за страната, самотно живеещи или без дом. Сградата се ползва и за разпределяне на храната за включените в Домашния социален патронаж, които са 190 души.

Leave a Reply