Новини, Политика

Този път имаше обществено обсъждане на бюджета

Противно на очакванията, че и тази година няма да има интерес към общественото обсъждане на местния бюджет, около 20 граждани, предимно млади хора, дойдоха в сградата на Общината в понеделник, на 23 януари.
Всички изслушаха отчета за изпълнението на бюджета през 2011 г. и предложенията за настоящата година, огласени от Сия Шехтанова, директор на дирекция в Общината.
Въпроси и предложения отправиха д-р Красимира Ковачка, Красимир Тодоров, Чавдар Здравков, Елена Ковачка, Крум Георгиев, Гиргина Рангочева и др. Те поставиха проблеми, свързани благоустрояването, почистването на снега, финансирането на проекти за развитие на земеделието, състоянието на детските площадки, медицинското обслужване на неосигурените граждани, финансирането на спортните клубове, охраната и опазването на направеното и контрола за изпълнението на задачите.
Кметът Владимир Георгиев, заместникът му Радослав Стойчев и г-жа Шехтанова отговориха на въпросите, разясниха от какви законови положения са се ръководели при изготвянето на проектобюджета, благодариха на гражданите за активното им участие в обсъждането и подчертаха, че по-добрата финансова дисциплина ще даде възможност да се наберат повече средства в общинската хазна и да се финансират повече начинания в интерес на местните жители.
В обсъждането участваха и зам.-кметът Васил Сайменов, председателката на бюджетната комисия към Общинския съвет Венета Галева и др.

Leave a Reply