Новини, Читателски

Токът се спира безразборно…

Отправяме зов за помощ, тъй като сме подложени на истински терор заради безразборното спиране на електрическия ток. Причината вероятно са незаконно прикачаните кабели в ромската махала.
През миналата година този тормоз беше всекидневие. Сега, със застудявенето на времето всичко започна отново.
Можете да си представите какво означава това – не можеш да се измиеш и да се изпереш нормално, не можеш да сготвиш, не може да се отопляваш, стоиш на тъмно и т. н., и т. н. Голяма е и опасността от повреждане на електрическите уреди.
Не ни се мисли какво ни чака занапред, ако нещо не се промени.
Никой ли не може да се справи с този проблем?

Живеещите на ул. „Николай Николаевич” от № 1 до № 18

Б. Р. Копия от писмото са изпратени до кмета на общината, председателя на Общинския съвет, началника на Районното управление на полицията и ръководството на енергоразпределителното предприятие.

Leave a Reply