Новини, Читателски

Толерантност ли?!

Снимка: www.ndt1.com

Задушница, 14 февруари, след 11.30 ч. На гробищния парк “Ридо” пред очите на всички дошли да почетат паметта на близките си и служещото духовенство, показно и с безмерна наглост се разигра следният спектакъл: две циганчета на по 13-14 години, вероятно жители на новоизникналия и добре обгрижен кв. “Герена I” – гордост на екс и сегашното общинско ръководство, бяха намерили за добре да поразходят конете си по алеите в източния край на гробищата и да покажат как пет пари не дават за чувствата, мислите и мъката, които са довели тук на този ден уважаващите християнския празник граждани.
Конете се насилваха да похапнат сладкиши и други неща, които по правило се раздават на ближните “за бог да прости”, от раздаденото се хвърляше на земята и то пред очите на същите наивни съграждани, които преди малко, водени от трудно обяснимо вече човеколюбие, бяха дали на орляците от още по-малки, уж гладни, но преливащи от енергия братя и сестри на жокеите от всичко, което беше приготвено и донесено за помен.
Конете демонстративно бяха развеждани по алеите, а на дресираните през последните години в покорство, безропотност и боязливост хорица, ако искаха да не пострадат, оставаше почтително и с достатъчно респект да се отдръпват от свещения път на двамата вандали.
Следващият елемент от сценария предвиждаше езда сред множеството и евентуално други назидателни и недвусмислени атракции. С едното животно нещата минаха сравнително добре, но другото категорично отказваше да бъде възседнато, в един момент побесня, стана неуправляемо и ако хората не бяха опразнили предварително алеята, щеше да има премазани. След като жребецът се поусмири, двамата цигански кавалеристи, видимо доволни от стореното, благоволиха най-после да се изметат.
Полицията: “…казано е на служителите с единствената днес патрулна кола да се минава там.” Да, ама едно е да се каже, а съвсем друго е да се свърши работа. А знае ли човек, може другаде в общината да е имало струпване на още повече хора и там присъствието да е било по-наложително…
Драги управляващи, блюстители на реда, госпожи и господа медиатори, възпитатели, интегратори и господин титулуващ се специалист по малцинствена проблематика, какво ще кажете, що се случи в събота? Дребен инцидент? Категорично не!
Това е пореден прецедент, целящ да се поддържа критично ниво на терор и страх у обикновените хора в града ни от издевателства на една обществена група, към която с кадифени ръкавици биваме притискани да проявяваме т. н. толерантност, означаваща всъщност робско примирение, за да може тя в условията на покровителство и гарантирана безнаказаност, показно и надменно да руши и съсипва всичко, което народът ни е създавал и пазил – материални и духовни ценности, стопанство, гори и какво ли още не. Тези момчета не се появиха точно в този ден и точно там случайно. Някой ги бе изпратил, а други бдяха как ще се развият нещата. Не бива да ни подвежда обстоятелството, че извършителите на конкретното деяние са непълнолетни. Стар номер и масово прилаган метод е кражби, грабежи и други деяния да се възлагат от замислилите ги възрастни на недостъпни за правосъдие малолетни при гарантирана закрила и осигуровка срещу изненади.
Впечатляващо е колко добре това статукво устройва повечето от значимите фактори в обществения, политическия, стопанския и културния живот на общината и техните кукловоди.

Бойчо Стамболийски

Leave a Reply