Кухня, Новини

Топъл обяд за 170 човека до края на септември

До 30 септември ще продължи предоставянето на топъл обяд на социално слаби в изпълнението на проект по Програмата за храни на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се.
В условията на пандемия това е една полезна мярка за задоволяване на потребностите от храна на хора, които не могат да си я осигурят сами.
Топъл обяд в Самоков се предоставя на 170 души. Храната се доставя и в дома, когато противоепидемичните мерки налагат това.

Leave a Reply