Новини, Шарен свят

Топъл обяд пак ще има за 81 души

Общо 81 социално слаби ще продължат да получават безплатен обяд до 30 септември, съобщиха от общинската администрация. Топлият обяд включва супа, основно ястие и хляб на обща стойност 2,30 лв.
Общината ще кандидатства за финансиране – 18 хил. лв., от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица /2014-2020 г./.
Правоимащи ще бъдат лица и семейства, които ползват месечно подпомагане по реда на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социалните помощи; хора с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях /установено от дирекция „Социално подпомагане”/; самотни хора и семейства с минимални пенсии, както и скитници и бездомници.

Leave a Reply