Кухня, Новини, Шарен свят

„Топъл обяд“ ще има до края на октомври

Общината е подала искане за удължаване на договора за общинския проект по програмата „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“. Начинанието се осъществява в сътрудничество с Агенцията за социално подпомагане.
Чрез инициативата се оказва подкрепа на социално слаби и на хора, изпаднали в социална изолация, които са затруднени сами да си осигуряват прехраната при сегашните условия на извънредна епидемична обстановка.
Право на услугата имат лица с доходи под линията на бедност, възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията за бедност, които живеят сами и нямат близки. „Топъл обяд” получават и лица, които поради възрастта си, трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват.
В общината сега „топъл обяд“ получават общо 170 души.
Очаква се услугата да продължи да се предоставя до края на годината.

Leave a Reply