Кухня, Новини

„Топъл обяд” ще има за 170 човека

Общо 170 нуждаещи се ще получават храна чрез подготвения и спечелен от Общината проект „Топъл обяд”. Проектът е на стойност около 16 хил. лв. и ще се осъществява в продължение на месец и половина – от 4 май до 19 юни /общо 33 работни дни/.
Потребители ще са социално слаби хора, които са затруднени да осигуряват сами прехраната си в условията на обявеното извънредно положение. Право да ползват услугата ще имат лица с ниски доходи, под линията на бедност; хора на възраст над 65 години и без доходи, живеещи сами и нямащи близки, които да се грижат за тях; лица с трайни увреждания и др.
От Общината оповестиха, че желаещите да се включат в проекта  могат да заявят това по телефона или чрез системите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция, Домашния социален патронаж и клубовете на пенсионера.
При постъпило искане се прави справка и съответна проверка, а след одобряване, при първото получаване на храната, потребителят подписва специална декларация. От местната администрация добавиха, че след попълване на групата ще бъде изготвен и списък с резервни кандидати.
Това е втори социален проект, който печели Общината в условията на извънредно положение. Преди броени дни кметът Владимир Георгиев подписа договор, чрез който се получава финансиране по проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Изпълнението на проекта ще започне в близко време, като ще бъдат предоставени социални услуги на 219 души. Самият проект е на стойност 300 хил. лв.
Освен всичко друго в в рамките на въведеното извънредно положение бе разширена дейността на Домашния социален патронаж, а с помощта на доброволци бяха раздадени над 140 пакета с храни от първа необходимост на крайно нуждаещи се граждани в навечерието на Великден.

Leave a Reply