Новини, Шарен свят

ТПК: „Нямаме средства за измазване на калкана, търсим рекламодатели”

Снимка: Петър Спасов

Отговор

Във връзка с читателското писмо на Й. Георгиева и изисквания на общинската администрация за ремонт на фасадата на сградата на ТПК „Михаил Дашин” при Голямата чешма /бр. 71 от 23 септември т. г./ от ръководството на кооперацията в редакцията се получи писмо, в което се казва:
„Преди няколко години по предложение на предишния главен архитект на Община Самоков ни беше предписано да ремонтираме и изменим изцяло цветово цялата фасада на Битов комбинат № 1 /за който става въпрос в публикацията/ и този калкан да остане така, както е в момента.
Що се отнася до финансови средства, в тази неимоверна дългогодишна криза такива нямаме и на този етап не можем да си позволим измазване на калкана.
За сведение на вас и на читателите бихме казали само един забележителен факт, че ние, член-кооператорите, плащаме на Община Самоков данък сгради и такса битови отпадъци годишно 14 413 лв., а от тях само за такса битови отпадъци – 10 500 лв., без да ни се събира и извозва дори и грам от тях. Всичко извършваме с наш превоз и наши средства. За няколко години сами можете да си направите сметка какво може да се направи за подобрение на нашите сгради.
Не знаем дали следите предаванията по регионалния телевизионен канал „Рила”, по който течеше обява от ТПК „Михаил Дашин” за набиране на желаещи за поставяне на реклами на въпросния калкан. Обявите бяха излъчени на 12, 13, 14, 20 и 21 септември 2014 г. Очакваме такива желаещи ежедневно.”

Leave a Reply