Новини, Образование

„Традицията живее чрез нас”

Официалният старт на проекта „Традицията живее чрез нас” в ОУ „Митрополит Авксентий Велешки” бе даден на 28 октомври с пресконференция. Цел на проекта, спечелен чрез кандидатстване пред Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/, е да се утвърди културното многообразие на етническите малцинства като обща ценност, а чрез извънкласни и извънучилищни форми да се създаде атмосфера на взаимно уважение и разбирателство между деца от ромски и български произход. Очаква се да се повиши и компетентността на учителите, за да могат те да създадат предпоставки ромската култура да се възприема като част от националната ни култура.
Дейностите по проекта ще бъдат осъществявани от три клуба – ателие „Дъга”, „Фолклорен калейдоскоп” и „Аз, ти, той – ние сме специални” с ръководители учителките Елена Гривева, Славея Петрунова и педагогическия съветник Милка Кощрова.
Ръководител на проекта е зам.-директорът Даниела Трохарова, а счетоводител – Надя Манева. Срокът за изпълнение е 9 месеца, а стойността на проекта възлиза на 8329 лв. В дейностите ще участват 46 ученици и 15 родители. В различни инициативи ще бъдат включвани и ученици с т. нар. специални образователни потребности.
„Вече имаме опит от реализацията на предишни подобни проекти с ЦОИДЕУМ и се радвам, че отново ще работим съвместно; ще се съобразим и с последните промени в образователното законодателство”, изтъкна директорката на училището Ирена Коцева. Тя припомни, че музикалните инструменти за фанфарния оркестър на учебното заведение са закупени по съвместен проект с Центъра за образователна интеграция. Коцева заслужи и благодарност от Д. Трохарова за подкрепата си към екипа във връзка с кандидатстването по проекти.
„Имаме голяма отговорност, за да живеем толерантно, да проявяваме търпимост към различните деца и възрастни”, подчерта директорката. Тя добави, че в школото е изградена рампа за децата със специални потребности, а самото училище е с най-голям прием на такива ученици в региона – общо девет.

Делян Василев

Leave a Reply