Култура, Новини

Транспаранти в центъра очертават националния принос на Самоков

Девет транспаранта украсиха тези дни фасадата пред входа на сградата на Общината.
Целта е да се покаже националният принос на Самоков в историята и главно по време на Възраждането. Започва се с родоначалника – нашия земляк Паисий Хилендарски. Митрополит Авксентий Велешки и митрополит Доситей символизират борбата за църковна независимост, а образите на Неофит Рилски и на самия Авксентий Велешки се свързват с постиженията на просветното дело.
Следват колосите Константин Фотинов – първоосновател на родната журналистика със списанието си „Любословие”, изкусният живописец Захарий Зограф и притежателят на първата печатница в българските земи Никола Карастоянов.
Самоковци са и първите български фотографи. Градът ни е известен и със своята индустрия и особено с развитието на туризма – при нас е първият български планински курорт Чамкория /Боровец/.
Транспарантите пораждат чувство на гордост от постигнатото от нашите предци и косвено отправят и въпроси, на които ние, съвременниците, сме длъжни да намерим отговор.

Leave a Reply