Новини, Образование

Тревожно – 260 деца от Самоков не учат

Във връзка с правителствено решение от 5 юли „За създаване на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна училищна и предучилищна възраст” на 12 септември в Самоков се състоя работна среща.
Целта бе да се определят насоките за работа на сформираните 10 екипа, в които са включени общински служители, представители на дирекция „Социално подпомагане”, на „Защита на детето”, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, полицията, кметове и кметски наместници.
В срещата участваха и кметът Владимир Георгиев, зам.-кметовете Васил Сайменов, Сия Шехтанова, Люба Кленова и др.
Официалните данни показват, че в общината има около 260 необхванати в училище деца. Вл. Георгиев призова екипите към отговорна и задълбочена работа, за да може не само да се уточни броят на подлежащите на обучение, но и да се вземат и мерки за тяхното задържане в учебните заведения.

Leave a Reply