История, Култура, Новини, Образование

Три отбора се състезаваха по история на Самоков

Клуб „История на моето селище” при Професионалната гимназия по туризъм организира игра под надслов „Открий съкровището” с ръководител Елияна Кичева.
Участниците се разпределиха на три поста: при Девическия манастир, паметника на Чакър войвода и Байракли джамия. Представителите на трите отбора трябваше да отговорят на въпроси за историята на Самоков, зададени от ръководителката. След това състезателите тръгнаха в трите посоки. Стигайки до съответния пост, отново им се задаваха въпроси, на които трябваше да отговорят най-бързо. После получиха задачи да поднесат цветя пред паметниците на Паисий Хилендарски, Чакър войвода и Захари Зограф. Трябваше да разкажат и за героя, на когото е посветен съответният паметник. Накрая, след обхождане на трите поста, отборите се завърнаха в гимназията, където пред комисия, ръководена от Е. Кичева, представиха талони от всеки пост, в които бяха отбелязани резултатите от участието им.
По време на последната част от играта върху града ни се изля силен дъжд, излезе вятър. Участниците се измокриха, затрудни се придвижването им, но всички пристигнаха в училището, удовлетворени от играта и доволни от себе си, научили нови данни за родния си град, за емблематични забележителности в него.
Изявата бе в рамките на проект “УСПЕХ”.
Накрая за всички ученици имаше самоковска баница, грамоти и книги.

Участници в клуб “История на моето селище” при Гимназията по туризъм

Leave a Reply