Новини, Шарен свят

Три пъти скочи наем за ливади на Червената земя

Цели три пъти скочи наемът на общински ливади от 194 дка в м. Червената земя на търга, състоял се на 1 октомври. За 5 години срещу 5820 лв. годишно имота ще стопанисва „Стройфермер” ЕООД /Константин Стоянов/. Наддаването тръгна от 1940 лв. при конкуренцията на общо трима кандидати.
Трима бяха и кандидатите за наемането на 69 дка ниви край Доспей. Първоначалната цена нарасна повече от два пъти. Печеливш се оказа Антон Ив. Шуманов, който ще плаща 1449 лв. наем.
По един кандидат се яви на останалите търгове в този ден. Георги В. Николов ще стопанисва 21 дка край Продановци за 5 години при 220 лв. годишен наем. 19 дка ниви край Горни Окол нае за 5 години при 200 лв. годишен наем Екатерина Чолакова, земеделски производител. Тя ще се грижи и за 19 дка пасище край селото срещу 160 лв. годишно.
„Гарван 10” ЕООД /Васил Монев/ пък взе под наем общо 9 дка ниви край Ковачевци, а Динка Стоянова нае 5 дка край Драгушиново за пчелин.
Два от състоялите се на 2 октомври общински търгове бяха спечелени от Станислав Хр. Лобутов. Той ще ползва под наем в продължение на 5 години две ниви /от по 2 и 3 дка/ край Широки дол. За 5 години ще ползва нива от 7 дка край същото село и Наско В. Попов.
Също за 5 години ще стопанисва общо около 100 дка ниви и ливади край Гуцал единственият явил се на няколкото търга за тези имоти на 3 октомври кандидат – „Ачо 3” ЕООД с представител Иван Д. Георгиев. Фирмата ще плаща 1017 лв. годишен наем.
Две пасища с площ общо от около 36 дка край Самоков пък нае на търг за една година в същия ден единственият явил се кандидат Никола Ст. Николов срещу 295 лв. наем.
Търговете бяха проведени от комисия с председател зам.-кметът Васил Сайменов.

Leave a Reply