Три пъти скочи на търг цената на нива край Широки дол

Нива от 41 дка в землището на Широки дол бе отдадена под наем на общински търг на 3 април за 2387 лв. годишно. Първоначалната цена бе 829 лв., но се явиха четирима кандидати и при наддаването между тях се стигна до почти трикратно увеличение на наема.
За останалите обявени имоти се яви по един кандидат и те бяха спечелени на стойността на посочените начални годишни наеми. Имот от 1,7 дка в Маджаре бе отдаден за ползване при 34 лв. годишен наем.
Останалите 11 имоти, обект на тръжната процедура, се намират в землището на Продановци. Общата им площ е 85 дка, а годишните приходи от тях за общината са 1600 лв.
От местната администрация поясниха, че годишният наем за ползване на декар земеделска земя по съответната наредба е 20 лв. Общинска политика е да се подпомагат земеделските производители и да се допринася за намаляване на площите с пустееща земеделска земя.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*