Новини, Шарен свят

Три пъти скочи цената на имот на Дъбова глава

От 240 на 744 лв. – над три пъти, скочи тръжната годишна наемна цена за ползването на 23 дка ниви в м. Дъбова глава край града ни. Двамата кандидати, явили се на общинския търг на 26 ноември, наддаваха оспорвано, докато накрая остана един от тях – Любомир Любенов.
Пак на този ден двама бяха и желаещите да наемат 70 дка пасище в Дъбова глава. Победителят Петър Бандров ще плаща 1008 лв. годишна наемна цена. Началната тръжна цена – преди наддаването, бе почти двойно по-ниска – 560 лв.
На 26 ноември се състоя и търг за помещение от 7 кв. м в Общинския пазар. Единственият явил се кандидат спечели при 60 лв. месечна цена. Помещението ще се използва от „Кристиян 31” ЕООД с представител Даниела Ковачева за извършване на фризьорски услуги.
Трима кандидати пък – Станислав Лобутов, Цветелина Терзийска и Райна Маркова, наддаваха на 27 ноември за 4 имота – общо 22 дка ниви край Широки дол. Победи Ст. Лобутов, който ще плаща на Общината 484 лв. годишен наем. Първоначалната тръжна цена тук беше 220 лв.
Цветелина Терзийска ще стопанисва пък няколко други имота край Широки дол – общо 15 дка ниви срещу 154 лв. годишен наем. Терзийска спечели и повторния търг за общо 16,5 дка ниви край същото село.
С победителите от търговете ще бъдат сключени договори за наем за срок от 5 години.
Самите процедури бяха проведени по решение на Общинския съвет и съгласно заповед на кмета от комисия с председател зам.-кметът Васил Сайменов.

Leave a Reply