Три пъти скочи цената на пасище край Ковачевци

10 792 лв. достигна годишният наем на 60 дка пасище край Ковачевци. Наддаването на общинския търг на 18 февруари премина много емоционално. Явиха се петима кандидати и борбата бе изключително оспорвана. Предстои да бъде издадена заповед за класирането.
В същия ден трябваше да се проведе и търг за общо около 60 дка ниви в различни местности край Широки дол, но със заповед на кмета Владимир Георгиев процедурата е била отменена. Предстои да се подготвят нови търгове с отделни процедури за всеки от имотите.
На следващия ден пък Венелина Луканска като единствен кандидат спечели търга за 7,5 дка ниви край Гуцал. Тя ще заплаща 110 лв. годишен наем – стойността на началната тръжна цена. Земята ще се ползва за срок от 6 години.
Междувременно Борислав Борисов спечели надпреварата с още един кандидат за помещение в пазара от 38 кв. м. Победителят ще заплаща годишен наем 653 лв. без ДДС. Началната тръжна цена беше 289 лв.
Кафенето на Мотопистата /30 кв. м/ пък ще стопанисва Елица Станоева при 96 лв. наем без ДДС. Тя беше и единственият кандидат на състоялия се преди дни общински търг.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*