Новини, Образование

Три училища имат нужда от още пари

Общо три учебни заведения в общината – СОУ “Отец Паисий”, ОУ “Димчо Дебелянов” в Говедарци и ОУ “Христо Смирненски” в Радуил имат нужда от повече пари, стана ясно на среща на кмета Владимир Георгиев с директорите на училища от града и района, състояла се на 18 ноември.
Ситуацията бе обрисувана от финансистите на общината Сия Шехтанова и Даниела Йончева. Остатъкът от средства от т. нар. единни стандарти възлиза на 80 хил. лв. От местните учебни заведения единствено ОУ “Васил Левски” в Ярлово има статут на защитено и получава допълнителни пари от държавата. С общински средства се оказва финансова помощ на маломерни и слети паралелки в много от останалите учебни заведения.
Предложението на финансистите от Общината е по 1 % от резерва да бъде използван за покриване на непредвидените разходи в трите училища – СОУ “Отец Паисий” и учебните заведения в Радуил и Говедарци.
Директорката на училището в Говедарци Виолета Субева сподели, че поради малкото ученици и недостига на средства, които получават, едва намират пари за заплати. Основният проблем там е свързан с разходите за гориво и за ремонт на училищния автобус, за което са необходими поне 9000 лв. По принцип преподавателите там не получават и никакви допълнителни средства за работно облекло, диференцирано заплащане и пр.
Подобно е положението и в Радуил, където 10 хил. лв. не стигат, за да се осигури отоплението през зимата.
ВРИД директорката на СОУ “Отец Паисий” Лиляна Минкова посочи, че финансовото състояние на училището е плачевно. Според директорката средства са били изразходвани безразборно и това е наложило сега предприемането на мерки за свиване на разходите, включително и за намаляване на заплатите. Въпреки това се налага дофинансиране.
Атмосферата на работната среща се нажежи, тъй като се оказа, че ръководствата на всички училища са се опитвали да направят икономии, а накрая на практика част от спестените средства трябва да се насочат към някои от учебните заведения.
В крайна сметка бе изготвен документ с предложение за разпределение на средствата, в който са взети предвид становищата на участниците в съвещанието. Документът трябва да бъде подписан от всички директори на училища.

Leave a Reply