Новини, Политика, Шарен свят

Три фирми кандидатстват за асфалтирането на улици

Снимка: архив

За участие в обществената поръчка „Основен и текущ ремонт на улици в населените места, основен ремонт на общинска пътна мрежа /IV клас/ в община Самоков за 2012 г.” документи са подали три фирми: „ГБС – инфраструктурно строителство”, „Бекастрой” ЕАД и „Консорциум Самоков 2012”. Комисия с председател инж. Евелина Перфанова, директор на дирекция в Общината, разгледа на 4 юни документите, а през втория етап от работата си ще отвори и ценовите предложения.
Съгласно поръчката ще се ремонтират основно улици в Самоков и селата на стойност до 354 910 лв., ще бъде извършен текущ ремонт на улици в града, селата и Боровец на стойност до 562 290 лв., както и основен ремонт на четвъртокласната общинска пътна мрежа на стойност до 182 800 лв. Включен е и основен ремонт на улици в Седми квартал на стойност 79 910 лв. /всички цени са с ДДС/.
При класирането ще се вземат предвид изгодността на офертите, предложените цени, технология на изпълнение, както и използването на местни работници.
Асфалтирането на улиците ще започне не по-рано от средата на юли.

Емилия Станоева

Leave a Reply