Новини, Туризъм, Читателски

Туристите се подготвят за конгреса

Централната част на Велинград

Във Велинград на 16-17 март се състоя среща на ръководството на БТС с управителните съвети на туристическите дружества от Южна България. Целите на този работен форум бяха разностранни и свързани с предстоящия конгрес на туристическия съюз.
Основна тема бе промяната на устава на съюза – добавяне на текстове като “Само БТС е лицензиран да извършна социален туризъм”, “”БТС стопанисва и поддържа материалната база”, “Задължителна категоризация на обектите – изравняване с европейските стандарти”, “Повишаване на членския внос и изключване на членовете, неплатили членския си внос в рамките на определено от дружествата време”.
Сериозни бяха разискванията и при разглеждане на проектозакона за физическото възпитание и спорта. Проектозаконът дава възможност за деактуване на хижите и заслоните /без актове за собственост/ и преминаването им на разпореждане към общините. Същото се отнася и за обектите с актове за държавна собственост. Коментиран бе и Законът за туризма, който предвижда създаването на регионални структури, обхващащи и хотелиерската дейност.
На срещата бяха представени 50 дружества. От ТД “Рилски турист” във форума участваха председателят на Управителния съвет Марияна Илиева, адв. Иванка Стефанова, член на Инспектората на БТС, и Снежана Лалева, член на Управителния съвет.

Снежана Лалева

Leave a Reply