Новини, Туризъм, Читателски

Туристическата градина има нужда от още грижи

В Туристическата градина през последните години се направиха доста подобрения. Изгради се открита сцена и се благоустрои околното пространство, освежи се паметната морена при входа, изгради се фитнес площадка, подготвя се сега нова площадка в съседство, построи се и въжен град за забавление и тренировки на децата.
Всичко това е хубаво, но има някои неща, които остават незабелязани, не им се обръща достатъчно внимание или се смятат за второстепенни. Едно от тях е паметната морена на лесовъда Юлиус Милде при горния вход на парка. Тази морена бе издигната  при основното обновление на градината в началото на този век и това бе добро начинание. С годините обаче надписът почти се изтри и сега човек много трудно може да прочете кой и какъв е бил този човек. А той, както и други негови сънародници-специалисти, е дошъл чак от Чехия, за да ни окаже помощ след Освобождението. Би трябвало този надпис поне да се обнови, както това бе направено преди време за основателите на парка при входа му. Освен това паметният знак за Милде сега стои някак откъснато, сред тревата, не се вижда. Добре ще бъде да се оформи подходящ подход към него откъм главната алея.
Второ, пред откритата сцена бяха поставени красиви и оригинални пейки. Но те са само пет-шест. А там се провеждат традиционните фестивали на туристическата песен, прожектират се филми през лятото, организират се детски и младежки празници, на които присъстват много хора – и млади, и възрастни. Наложително е да се монтират поне още няколко пейки, въпреки че сигурно пак ще има правостоящи.
И още нещо. На входа на парка стои полуизтрит надпис „Бялата порта на Рила“. Той може би трябва да се поднови, но още по-важно е да се постави хубав надпис, че това е Туристическата градина. Така е популярен този парк, съграден навремето от самоковските туристи.
Вероятно са необходими и други подобрения, свързани с растенията в парка и пр., но и това само да се направи, пак ще бъде достатъчно Туристическата градина да придобие по-привлекателен вид и да стане още по-любимо място за разходка и отдих на жителите на града ни, а и на техните гости от страната и чужбина.

Жители на Четвърти квартал

Leave a Reply