Новини, Туризъм

Търгове за къщичките в Боровец ще има

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на терени за къщичките-заведения в Боровец предстои да се състоят по решение на Общинския съвет, взето на майската му сесия. Началната тръжна цена на имотите ще бъде 5 лв./кв. метър на месец без ДДС.
По предложение на съветника инж. Александър Кроснев бе забранено преотдаването на имотите, а освен това ще се изисква назначаването на поне двама души на работа на съответния обект с постоянен договор и адрес в Самоков.
До участие в търга ще се допускат само настоящи наематели на къщичките, които изпълняват договорите си, нямат задължения към Община Самоков и са внесли в периода 2012-2015 г. 6-месечна наемна парична гаранция по банкова сметка на Общината.
След търговете ще се сключат договори за наем със срок на действие две години. Общо 70 са обектите – бистра, ресторанти, барове и др., за които ще се състоят търговете.
Както е известно, успоредно с тази дейност в процедура на изпълнение е нов проект за централната част на Боровец, приет след проведения международен конкурс.

Leave a Reply